Předmět seznamuje studenty s textilními výrobky a vlákennými materiály, které se používají ve zdravotnictví.