Předmět seznamuje posluchače se současným stavem počítačové architektury na různých úrovních abstrakce. Jsou zde probírány architektury jak jednotlivých typů procesorů, tak architektury celých počítačových systémů včetně jejich významných komponent. Laboratorní cvičení jsou převážně věnována praktickému používání (programování) jednoduchých jednočipových mikrořadičů.