Předmět je zaměřen na hlavní oblasti aplikací vysoce funkčních textilních materiálů - vysoce funkční textilie ve zdravotnictví, v oblasti sportu, ochranných pracovních oděvů, průmyslových aplikací, v armádě. Zahrnuty jsou také inteligentní textilie. První část přednášek je zaměřena na některé základní principy výroby textilních materiálů a na možnosti včlenění funkčních prvků do jejich struktury.