Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních programů. Poskytuje základní vědomosti v klinické a funkční anatomii pro navazující studium tzv. preklinických oborů zejména fyziologie, patologie, základní klinické obory a teoretickou bázi ošetřovatelských oborů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla včetně vývoje lidského zárodku a plodu, základy antropometrie.