Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních programů. Poskytuje potřebné vědomosti v klinické a funkční anatomii pro navazující studium tzv. preklinických oborů, zejména fyziologie, patologie, základních klinických oborů a teoretickou bázi ošetřovatelských oborů. Seznamuje studenty s terminologií anatomických struktur a orgánových systémů lidského těla včetně vývoje lidského zárodku a plodu a se základy antropometrie.