Student umí definovat pojem soudního lékařství. Student umí popsat postup při prohlídce zemřelých s ohledem na své chování v případě potencionálního místa trestného činu. Student umí vyjmenovat specifika práce zdravotnického záchranáře ve válečných konfliktech.