Předmět je zařazen jako povinný. Seznamuje se způsobem zadávání, konzultací, zpracování, odevzdání a obhajoby bakalářské práce u státních závěrečných zkoušek /SZZ/.