Předmět je zařazen jako volitelný. Seznamuje se způsobem zadávání, konzultací, zpracování, odevzdání a obhajoby bakalářské práce.