Předmět seznamuje se základními pojmy, elektrickými projevy organismu, účinkem elektrického proudu na organismus, popisem diagnostického využití elektrických projevů buněk. Popis EKG, možnosti monitorování EKG a záznamů EEG. Elektrofyziologické vyšetřování. Aplikace elektrického proudu při rehabilitační léčbě. Přístroje pro elektrická měření.