Cílem předmětu je podání teoretických a praktických znalostí o uspořádání, funkci a základních částech elektrických přístrojů používaných v klinické praxi. Studenti získají představu o fungování základních ochranných prvků, jakými jsou pojistky, jističe, relé a chrániče, atd. Hlavní důraz předmětu bude kladen na prohloubení znalostí z bezpečnosti práce zdravotních prostředků a technických zařízeních. Součástí předmětu budou také právní předpisy, technické předpisy a technické normy týkající se provozní bezpečnosti zdravotnických zařízení. Část předmětu se bude rovněž zaměřena na rozvodové soustavy, trojfázové systémy a připojování spotřebičů. Studenti získají také základní znalosti o konstrukci elektrických a elektronických zdravotních přístrojů a elektromagnetické kompatibilitě. Studenti umí definovat základní ochranné prvky. Studenti umí vyjmenovat a popsat pravidla bezpečnosti práce zdravotních prostředků a technických zařízení. Studenti umí popsat rozvodové soustavy