Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Obsahem předmětu je multidisciplinární problematika diagnostiky a terapie akutních stavů jak v přednemocniční péči, tak na jednotkách intenzivní péče. Zahrnuje problematiku jak samotného zajištění pacienta v přednemocniční péči i jeho transport a následnou neodkladnou péči v rámci zdravotnického zařízení. Předmět obsahuje základy medicíny katastrof a válečné medicíny při hromadných neštěstích s důrazem na triage a následný transport postižených. Student umí definovat základní pojmy i legislativu týkající se problematiky urgentní medicíny. Student umí správně provést kardiopulmonární resuscitaci dospělého i dítěte. Studenti umí popsat základní principy válečné medicíny, včetně základních technik traige a BALTS. Studenti umí vysvětlit postup práce při hromadném neštěstí.