Student umí popsat základní prvky koordinace multidisciplinárního týmu na urgentním příjmu. Student umí popsat problematiku urgentní a neodkladné péče v kardiologii, traumatologii, včetně respirační insuficience a šokových stavů. Student umí aplikovat základní první pomoc ve výše uvedených situacích. Student se umí orientovat a teoreticky kooperovat činnost IZS v rámci mimořádných událostí.