Předmět se skládá ze dvou celků biofyziky a radiologie. První celek seznamuje se základy biofyziky, jejího využití v oblasti medicínských diagnostických a léčebných metod. Druhý celek představuje základy radiologie, vyšetřování rentgenovým zářením, odbornou problematikou radiologických oborů - radiodiagnostiky, radioterapie, nukleární medicíny.