Předmět předkádá ucelené informace o vyšetřovacích metodách a jejich využití v praxi.