Seznámit posluchače se základy matematického modelování a vícekriteriálního rozhodování.