Cílem předmětu je seznámit a naučit pracovat studenty se základními pojmy, principy, procesy a dovednostmi v oblasti managementu zdravotních služeb. Předmět seznamuje studenty s pojmy a legislativními východisky zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb a s principy moderního managementu v rovině obecné. Na základě těchto poznatků se předmět podrobněji zabývá problematikou managementu na úrovní řízení a provozu zdravotnických zařízení se zaměřením na specifiku biomedicínského inženýrství. Studenti umí definovat a pracovat se základními procesy a nástroji managementu, jsou orientování v základních principech a pojmech zdravotních služeb a jsou schopni se orientovat a zařadit se do provozu zdravotnických zařízení.