Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a postupy v managementu zdravotnických zařízení. Studenti umí definovat management a jeho nepostradatelnou úlohu ve zdravotnickém zařízení. Student umí popsat strukturu, organizaci i řízení ve zdravotnických zařízeních. Student umí vyjmenovat základní indikátory kvality a umí vysvětlit jejich význam pro praxi.