Cílem praktické výuky je umožnit studentům získat manuální zručnost, jistotu bezpečného a kvalitního provádění předepsaných výkonů a ošetřovatelských procesů s ohledem na individuální potřeby pacientů. Poskytuje možnost aplikace získaných teoretických poznatků a vědomostí do klinické praxe na specializovaných urgentních klinických pracovištích. Studenti umí prakticky aplikovat získané poznatky v klinické praxi a poskytují kvalitní neodkladnou nemocniční i přednemocniční péči s ohledem na individualitu pacienta, rodiny, komunity. Studenti umí bezpečně aplikovat předepsané výkony v klinické praxi.