Předmět rozšiřuje znalosti studentů z mechaniky tekutin v oblastech proudění stlačitelné tekutiny - dynamiky plynů (v tryskách a difuzorech s výskytem rázové vlny, proudění se třením a přenosem tepla, vizualizace prou-dění plynů), vazkého proudění (turbulentní proudění, jeho výpočty a měření, příklady smykových oblastí, měření rychlosti žhaveným drátkem) a proudových strojů (ventilátory, turbíny a ejektory).