Předmět obsahuje dva základní celky. V celku gynekologie je výuka zaměřena na zdraví ženy, fyziologii reprodukčních orgánů, gynekologické onemocnění. Seznamuje s moderními vyšetřovacími metodami, organizací péče o ženu, diagnostikou a léčbou. V celku porodnictví je obsah zaměřen na fyziologii těhotenství, průběh porodu, šestinedělí, výchovu k mateřství a problematiku plánovaného rodičovství.