Předmět seznamuje studenty se základními postupy při statistickém zpracování dat z medicínské, sociologické, biologické a psychologické oblasti. Uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti, matematické statistiky a analýzy závislostí.