V předmětu se studenti obeznámí s teorií nutnou pro správné navrhování elektrotechnických rozvodných zařízení určených pro průmyslové aplikace - od rozvaděčů nízkého napětí, přes jednoduché automaty až po výrobní linky automobilového průmyslu. Osvojí si zásady tvorby elektrotechnické dokumentace. Zvládnou základy CAE systému ePLAN pomocí učitelem vedeného projektu. V druhé polovině cvičení budou řešit individuální projekt.