Předmět je zaměřen na strukturu a programování současných automatizovaných centralizovaných i distribuovaných měřicích systémů složených ze samostatných přístrojů, multifunkčních karet do PC a USB modulů. Jsou probírány moderní analogovo-číslicové převodníky, číslicově analogové převodníky, metody sběru dat, metody filtrace dat a vyhodnocení naměřených dat v časové a frekvenční oblasti.