Návrh a realizace řídicích systémů na bázi PLC automatů. Způsoby programování automatů, kontaktní diagramy, bloková schémata, programování v nativním jazyku. Praktické aplikace na reálných úlohách. Jsou též probírány způsoby připojení periferií k automatům, například senzory, elektrické a pneumatické prvky.