Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia s konceptem tkáňového inženýrství. Jde o multidisciplinární obor, který vyžaduje znalosti materiálové a biologické pro porozumění interakcí mezi tkáňovými nosiči a buňkami/tkáněmi organismů. Studenti se seznámí s biomateriály, které jsou v tomto oboru využívané. Dále budou vysvětleny technologie, které se používají pro výrobu tkáňových nosičů. V neposlední řadě se výuka bude zabývat charakterizací těchto materiálů ve vztahu k jejich aplikaci.