Předmět je úvodem do problematiky logického řízení se zaměřením na průmyslově používané prostředky logického řízení. Studenti se seznámí s metodami návrhu systémů pro zpracování logických signálů, přičemž hlavní důraz je kladen na pochopení funkce, programování a obecné zásady nasazení programovatelných logických automatů (PLC) při řízení strojů a technologických procesů. Důležité je také seznámení se způsoby vizualizace řízeného procesu pomocí standardních komunikačních průmyslových technologií.