Předmět je klasickým úvodem do analogové elektroniky - zabývá se jak pasivními, tak především základními aktivními elektronickými prvky sdělovací (slaboproudé) elektrotechniky z funkčního, nikoliv technologického hlediska. Pro všeobecný přehled se vysvětlují základní principy vybraných funkčních bloků. Cvičení jsou laboratorní, podporují přednášenou problematiku zapojováním vybraných prvků a obvodů s odměřením charakteristik a parametrů. Důraz je kladen na samostatné zapojování obvodů z reálných součástek na univerzálních přípravcích tak, jak se provádí při ověřování funkčních vzorků v praxi.