Robotika 1, 2, Metody zpracování dat a obrazu v medicínské praxi, Simulační metody a modelování v biomedicínském inženýrství