Základy algoritmizace a programování, Úvod do počítačových sítí, Informatika a kybernetika, Databázové systémy, Internet a zdravotnická informatika, Počítačové podpory diagnostiky.