Předmět je základní součástí komplexu povinných studijních předmětů. Poskytuje základní vědomosti v oblasti laické resuscitace a první pomoci. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními algoritmy kardiopulmonální resuscitace a první pomoci v základních život ohrožujících stavech. Student umí poskytnout základní neodkladnou resuscitaci dospělých i dětí pro laické zachránce. Student vyjmenuje jednotlivá rizika základních život ohrožujících stavů.