Předmět poskytuje základní informace z infekčního lékařství a poznatky o problematice HIV. Seznamuje s klinickými stavy infekčního onemocnění. Cílem je získat poznatky z oboru infekce pro realizaci ošetřovatelského procesu nemocných.