Cílem odborné praxe individuální je, aby studenti získali správné návyky, znalosti a praktické dovednosti pro své budoucí uplatnění v praxi především z hlediska odborného zdokonalení v oblasti biomedicínské a klinické techniky, ale také z hlediska jazykové průpravy, práce v kolektivu, ekonomických a manažerských dovedností.