Cílem praktické výuky je umožnit studentům získat praktické dovednosti, širší pohled na související obory. Pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů, jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno. Rozsah a obsah odborné praxe je vymezen předměty studijního plánu. Studenti umí prakticky aplikovat získané poznatky ve svém oboru. Studenti umí bezpečně aplikovat technické prostředky v klinické a odborné praxi. Studenti umí vést odbornou a technickou dokumentaci.