Cílem individuální praktické výuky je umožnit studentům získat praktické dovednosti tematicky zaměřené na zvolený výběrový modul 4A Kardiologie nebo 4B Robotika. Studenti umí prakticky aplikovat získané poznatky ve svém výběrovém modulu. Studenti umí bezpečně aplikovat technické prostředky v klinické a odborné praxi v oblasti kardiologie nebo servisní robotiky. Studenti umí vést odbornou - technickou komunikaci a dokumentaci.