Předmět poskytuje možnost aplikace získaných teoretických poznatků a vědomostí do ošetřovatelské praxe na základních a specializovaných klinických pracovištích. Klinická pracoviště pro výuku jsou vybrána na základě stanovených standardů, jejich platnost a dodržování je smluvně zajištěno. Rozsah a obsah odborné ošetřovatelské praxe je vymezen studijním plánem.