Cílem předmětu Textilní nanomateriály je seznámit studenty se základními principy technologií výroby zejména polymerních nanovláken a uhlíkových nanotrubic. Tento předmět se zabývá uvedením studentů do problematiky vlákenných nanomateriálů a to z hlediska jejich výroby, rozdělení, testování a samozřejmě také uplatnění. Studenti jsou teoreticky i prakticky seznamováni s technologii elektrostatického zvlákňování jako efektivní výrobou nanovlákenných vrstev, s podmínkami ovlivňujícími proces elektrostatického zvlákňování, s vlastnostmi výsledných nanovlákenných vrstev a s možnostmi jejich využití. Studentům jsou představovány uhlíkové nanotrubice, jejich výroba, vlastnosti a použití a dále pak možnosti výroby kompozitních materiálů obsahujících nanovlákenné materiály, jejich vlastnosti a uplatnění. Dále jsou představovány speciální postupy při testování materiálů složených z nanovláken , které se mnohdy velmi liší od klasických postupů. Studenti jsou seznamování i s možnými riziky výroby a zpracování nanovlákenných materiálů.