Předmět seznamuje studenty s principy a metodami počítačového zpracování řeči a jazyka. Zaměřuje se zejména na následující oblasti: rozpoznávání mluvené řeči, syntéza řeči, kódování řečového signálu, hlasový dialog s počítačem.