Předmět seznamuje s klinickými stavy, onemocněními, které postihují pohybový aparát. Je zaměřen na získání základních informací o nemocech v ortopedii, diagnostických metodách, konzervativní a operativní léčbě, rehabilitaci. Cílem předmětu je zvládnout realizaci ošetřovatelské anamnestiky, diagnostiky, volbu ošetřovatelských intervencí u pacienta s ortopedickým onemocněním.