Klinická biochemie podává základní poznatky z oblasti klinické biochemie, na které navazují další oborové předměty z ošetřovatelství. Obsahem předmětu jsou informace o biochemické rovnováze vnitřního prostředí organismu, biochemických změnách v organismu při onemocněních, dále představuje metody a techniky odběru biologického materiálu.