Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti získané v předchozích hodinách anglického jazyka v magisterském studiu. Cílem je prohloubit schopnost efektivní komunikace v odborné angličtině. Dále rozvíjet schopnost přípravy odborného pojednání, včetně základů schopnosti moderování profesionálního shromáždění. Umožňuje studentům si osvojit zásady správného psaní životopisu, průvodního dopisu a profesionální korespondence. Umožňuje studentům rozšířit si slovní zásobu týkající se práce v laboratoři a s různými přístroji. Studenti umí definovat zásady přípravy na pracovní pohovor. Studenti umí vytvořit základní dokumentaci v anglickém jazyce týkající se práce v laboratoři.