Předmět seznamuje studenty s vybranými kapitolami z jednotlivých klinických oborů medicíny - chirurgií, vnitřním lékařstvím, pediatrií, gynekologií - porodnictvím, neurologií, onkologií, ORL a dermatologií.