Předmět je koncipován jako součást vědního oboru psychologie, kdy se v rámci své teoreticko - praktické náplně zaměřuje na oblast sociální. Cílem předmětu je prohloubit poznatky studentů o chování a jednání člověka a objasňuje proces sociální interakce, které jsou důležité pro profesionální zvládnutí náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících, a také zároveň zachování duševní rovnováhy osoby poskytující péči a pomoc. Student umí definovat význam rodiny v sociokulturním kontextu. Studenti umí definovat význam socializace. Studenti umí vysvětlit pojmy sociální role, stereotyp, sociální skupiny.