Student umí definovat a aplikovat speciální ošetřovatelské úkony, při dodržování ošetřovatelských standardů a při respektování individuálních potřeb pacienta. Student umí popsat způsob údržby i praktické využití základního vybavení a přístrojové techniky používané v akutní péči.