Hlavním úkolem předmětu je v první řadě poskytnutí přehledu o diagnostických a terapeutických přístrojích používaných v kardiologii, kardiochirurgii a ARO a o jejich klinickém použití. V rámci předmětu je proveden i úvod do oboru kardiostimulace s přehledem stimulačních režimů. Dále je v náplni předmětu i přehled přístrojů používaných k očistě krve (hemodialýza, hemofiltrace, atd). Součástí předmětu je přehled pravidel bezpečnosti provozu zdravotnické techniky a problematiky elektromagnetické interference.