Student umí popsat princip funkce GPS. Student umí prakticky využít kartografické produkty a geografické informační systémy při vyhledávání a transportu pacientů v neznámém terénu.