Student umí definovat základy radiační a chemické ochrany. Student umí popsat, jakým způsobem bude postupovat při jednotlivých mimořádných událostech.