Struktura pleteniny, základní vazební prvky. Zápis vazeb, patronování. Vlastnosti pletenin a jejich ovlivňování. Vazby zátažných a osnovních pletenin. Vzorování pletenin, technologické možnosti vzorování. Design pletenin, navrhování vazeb a vzorů. Využití PC při tvorbě vzoru pleteniny.