Předmět seznamuje se strategií a politikou péče o zdraví obyvatelstva. Obsahem předmětu je problematika posilování zdraví a prevence vzniku onemocnění prostřednictvím organizovaného úsilí společnosti. Studenti pochopí význam podpory zdraví a prevence při poskytování primární péče.