Cílem předmětu je vysvětlit a představit oblast problematiky veřejného zdraví a jeho význam v ovlivňování zdravotního stavu populace, v ovlivňování i individuálního zdraví a jejich vzájemné provázanosti. Zároveň pak je i cílem vysvětlit úlohu zdravotnictví a zdravotníků v této oblasti a nutnost mezisektorové spolupráce. Studenti umí definovat problematiku veřejného zdraví. Studenti umí určit a definovat širší souvislosti a determinanty veřejného zdraví. Studenti umí determinovat úlohu zdravotníka jako koordinátora, metodika i iniciátora mezisektorové spolupráce při ovlivňování zdravotního stavu populace. Studenti se umí orientovat v základních principech i dokumentech problematiky veřejného zdraví na úrovni WHO, EU i ČR.