Předmět navazuje na poznatky získané v anatomii. Seznamuje s fyziologií jednotlivých orgánových systémů v oboru fyziologie člověka, podává přehled o fyziologických funkcích na úrovni buněčné a na úrovni orgánových soustav. Na poznatky z fyziologie navazuje patologie a patologická fyziologie.